In the groove life coaching

info@in-the-groove.nl

M: 06 21 56 13 97

‘Wie niet in wonderen gelooft is geen realist.’

 David Ben-Gurion

In the groove life coaching

Wie ik ben  Nieuwsgierig, fantasierijk en sensitief. Dromen, stil genieten, in de natuur. Hoog gevoelig, analyseren, soms uitbundig, altijd bewogen luisteren. Filosoferen, risico nemen, de waarheid liefhebben, geloven, vertrouwen, christen, ruimdenkend, vrijheid, wijsheid en liefde, humor, theater, de zee en de wijde lucht.


Een dankbaar, strijdend, nieuwe uitdagingen aangaand mens, die zich ontroerend interesseert in God, de mensen en de schepping. Een vrouw en moeder die haar God, man en volwassen kinderen de ereplaatsen wil geven in haar leven.


Een Life Coach, hulpverlener en pastoraal werker op HBO niveau. Specialisme: coaching met metaforen.
Home