Psalm 1


Zalig is de man die niet meeging in het beraad van bozen,

op de weg van zondaars niet is blijven staan,

op de zetel van de protsers niet ging zitten!

  


Nee, in het onderricht van de Ene heeft hij behagen,

diens onderricht spelt hij, de dag door en de nacht.

 

 

Wezen zal hij als een boom geplant aan beken water,

die zijn vrucht geeft op zijn tijd en zijn blad valt niet af:

al wat hij doet zal hem gelukken.

  


Niet zo gaat het de bozen!-  nee, als met kaf:

een windvlaag blaast het weg!

  


Zo houden ook bozen niet stand in het gericht,

noch zondaars in de bijeenkomst van oprechten.

  


Want van de weg der oprechten wil de Ene wel weten,

en de weg van bozen gaat teloor.

<<